دستگاه لیزر رفع موهای زائد تیتانیوم

تحویل دستگاه به آقای دکتر بیدکی

تحویل دستگاه به آقای دکتر مخبریان

تحویل دستگاه به خانم دکتر پورفرد

تحویل دستگاه به کلینیک ایلا بیوتی

دستگاه لیزر رفع موهای زائد کندلا

آقای دکتر مرتضوی

دستگاه هایفو 7D

آقای دکتر کیانی

دستگاه کرایولیپولیز 360

کلینیک دکتر بیوتی

سایر کلینیک های تجهیز شده توسط پرمون مد

حاجی صادقیهایفو اولترافورمر
احمدپورکرایولیپولیز 360
خانیT29
بیلکیکرایولیپولیز 360
فیروزیRF گلوبال IPL
صفاییهایفو اولترافورمر 3
رستمیT29
آوامهرکرایولیپولیز 360
علیزادهکندلا جنتل مکس پرو
سلماسیتیتانیوم
صفاریکندلا جنتل مکس پرو
قائدیکرایولیپولیز 360
رسکیتیتیتانیوم
عربیهایفو اولترافورمر 3
غلامی رادتیتانیوم
موسوی مطلقتیتانیوم
افشارکرایولیپولیز 360
ذبیحیتیتانیوم
نویدتیتانیوم | RF رومیزی | هایفو اولترافورمر | کرایولیپولیز 360 | بادی آنالیزور | اسکین آنالیزور
حیدریتیتانیوم | هایفو اولترافورمر
شهیدیتیتانیوم
موسوی پناهتیتانیوم
کریم یارتیتانیوم
رحیمیانCO2 فرکشنال
شافعیانCO2 فرکشنال
مخبریانتیتانیوم
قانع اردکانیتیتانیوم
عالیتیتانیوم
حسینیکرایولیپولیز 360
نوابیهایفو اولترافورمر
پورفردتیتانیوم
آقاجانیتیتانیوم
گرجیکرایو ناب وی
امیرپورکیوسئیچ IPL